OFERTA PLACES CURS 2017-2018


Pre-inscripcions:

Del 19 al 27 de juny de 2017, de 9h a 13h i 
de 16h  a 19h (divendres tarda tancat)

CFA de Cardedeu
Av. De Jaume Morató, 18
Edifici La Mongia
08440 Cardedeu
Tel. 93 841 88 14

Correu: a8074215@xtec.cat

CÀPSULES D'ESTIU: llista d'admesos

-  MOLT IMPORTANT -


Tots els alumnes inscrits a les càpsules d'estiu han estat admesos
Ara bé, s'han suspès algunes de les propostes per manca d'alumnes.
D'aquesta manera, informem que es faran:

  • ANGLÈS PER VIATJAR: del 3 al 6 de juliol, de 9h a 12h
  • CREAR UN BLOG: del 3 al 6 de juliol, de 9h a 12h.
  • ANGLÈS i MATEMÀTIQUES per alumnes de PPAGS (consultar)

La resta de càpsules queden anul·ladesHo lamentem molt.
Totes aquelles persones que volguessin apuntar-se en alguna d'aquestes càpsules, encara ho poden fer passant pel centre a fer la inscripció.


Equip directiu
CFA de Cardedeu - Graó
Cardedeu, 12 de juny de 2017

OFERTA FORMATIVA CURS 2017 - 2018

HORARI PRE-INSCRIPCIONS:
Del 19 al 27 de juny de 9h a 14h i de 16h a 19h
Places limitades!!!!CFA de Cardedeu – GRAÓ -
Jaume Morató, 18 Edifici La Mongia 08440 Cardedeu
Tel. 93 841 88 14        e- correu:  a8074215@xtec.cat
Blog: cfacardedeu.blogspot.com.es


PREPARACIÓ PROVES D’ACCÉS A CF GRAU MITJÀ
REQUISITS: Tenir 17 anys o fer-los durant l’any en que es realitza la prova. No disposar de titulació per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà.
CONTINGUT: català, castellà, anglès, matemàtiques, socials. Específiques: tecnologia i ciències de la naturalesa. Tutoria i orientació.
DURADA: 330 h, de setembre a abril. De dilluns a dijous de 15 h a 18 h.

PREPARACIÓ PROVES D’ACCÉS A CF GRAU SUPERIOR
REQUISITS: Tenir 19 anys o fer-los durant en que es realitza la prova. Tenir 18 anys i haver superat CFGM.
CONTINGUT: català, castellà, anglès i matemàtiques. Especifiques (a escollir): biologia, química, psicologia i economia de l’empresa.
DURADA: 300 h part comuna i 99 h cada específica. De setembre a abril. De dilluns a divendres, grup de tarda.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN TIC (INFORMÀTICA)
REQUISITS: Està pensat per a persones sense cap o amb coneixements mínims d’ordinador i que volen adquirir competència tecnològica suficient per desenvolupar-se en el món personal i professional.  Oferim dos nivells: COMPETIC Inicial i COMPETIC 1.
CONTINGUTS: Sistema operatiu, tractament de textos, tractament de la informació numèrica, multimèdia i internet: navegació, comunicació i participació digital.
DURADA: 3 h a la setmana repartits en dos dies al vespre, total 105 h cada curs.
A final s’obté el CERTIFICAT COMPETIC 1 (equival a ACTIC 1).

ANGLÈS A1 i A2
REQUISITS: Per a persones sense coneixements d’anglès o amb coneixements mínims.
CONTINGUTS: comprensió i expressió oral i escrita.
DURADA: nivells A1.1, A1.2, A2.1: 3h a la setmana a la tarda o vespre, total 105 hores cada nivell. Nivell A2.2: 4 h a la setmana a la tarda o vespre, total 140 hores.
A final de curs s’obté el CERTIFICAT NIVELL A1 o A2 respectivament (MECRL)

ALFABETITZACIÓ PER A PERSONES IMMIGRADES
REQUISITS: Per a persones immigrades majors de 18 anys que no han estat alfabetitzades ni al seu país d'origen.
CONTINGUTS: Iniciació a la llengua tant a nivell oral com escrit.
DURADA: de setembre a juny. Un dia a la setmana, 2 hores matí.

A l'estiu: càpsules formatives ANGLÈS i MATES

PREPARA’T PER AL CURS DE PPA A GRAU SUPERIOR


MATEMÀTIQUES
Objectiu: dotar el participant d’uns coneixements mínims de l’assignatura per poder afrontar amb més garanties el curs
de preparació a les proves d’accés a grau superior 2017-2018.
Requisits mínims: tenir 18 anys (està pensat per a alumnes preinscrits al centre).
Horari: dimarts i dijous de 9.30 h a 11.30 h
Dies: del 27 de juny al 13 de juliol

ANGLÈS

Objectiu: dotar el participant d’uns coneixements mínims de l’assignatura per poder afrontar amb més garanties el curs
de preparació a les proves d’accés a grau superior 2017-2018.
Requisits mínims: tenir 18 anys (està pensat per a alumnes preinscrits al centre).
Horari: dimecres de 9.30 h a 11.30 h
Dies: del 28 de juny al 12 de juliol

TOTES LES CÀPSULES SÓN GRATUÏTES

A l'estiu: càpsules formatives ANGLÈS

ANGLÈS PER VIATJAR
Objectiu: dotar el participant de vocabulari bàsic per comunicar-se en els seus viatges.
Requisits mínims: disposar d’un nivell A1 o equivalent.
Horari: de dilluns a dijous, de 9h a 12h
Dies: setmana del 3 al 6 de juliol.

TOTES LES CÀPSULES SÓN GRATUÏTES

A l'estiu: càpsules formatives INFORMÀTICA


PRESENTACIÓ DE CONTINGUTS: POWERPOINT
Objectiu: dotar el participant de coneixements mínims i bàsics per a la creació de presentació de continguts a partir d’un treball pràctic.
Requisits mínims: disposar de coneixements d’informàtica de nivell COMPETIC inicial o equivalents.
Horari: de dilluns a dijous, de 9 h a 12 h.
Dies: setmana del 26 al 29 de juny

CREACIÓ D’UN BLOG (BLOGGER)
Objectiu: dotar el participant de coneixements mínims i bàsics per a la creació d’un blog, personalitzar-lo i aprendre a manegar-lo a partir d’un treball pràctic.
Requisits mínims: disposar de coneixements d’informàtica de nivell COMPETIC inicial o equivalents.
Horari: de dilluns a dijous, de 9h a 12h.
Dies: setmana del 3 al 6 de juliol

CREAR UNA BASE DE DADES: ACCESS
Objectiu: dotar el participant de coneixements mínims i bàsics per a la creació d’una taula, fer una consulta, un informe, un formulari i introduir dades i personalitzar-la a partir d’un treball pràctic.
Requisits mínims: disposar de coneixements d’informàtica de nivell COMPETIC 1 o equivalents.
Horari: de dilluns a dijous, de 9h a 12h.
Dies: setmana del 10 al 13 de juliol.

TOTES LES CÀPSULES SÓN GRATUÏTES